Kouhei Takeda

Name Kouhei Takeda
Also Known As 武田航平, Kohei Takeda
Birthday 1986-01-14
Gender Male
Homepage http://kouhei-takeda.com
IMDB Kouhei Takeda profile on IMDB
Place of Birth